Tagoror  

Encyclopedie
Halfrijm

Van halfrijm spreekt men bij gelijkheid van klank de klinkers van de beklemtoonde lettergrepen. Halfrijm wordt ook wel assonantie of klinkerrijm genoemd.

Voorbeelden:

  • kinderen - verslingeren
  • bewegen - lepel
  • diep - niet

zie ook: rijmTagoror Networks: Spain  |  Philippines  |  Mexico

Los documentos de esta enciclopedia on line se publican bajo la Licencia de Documentación Libre GNU

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.